Veelgestelde vragen
Informatie en overleg ouders
Groep- en teamsamenstelling
Openingstijden
Contact

Welkom

Binnen nu en korte tijd zal uw kind een geheel nieuwe wereld binnenstappen, namelijk die van de kinderopvang. Uiteraard heten wij u en uw kind(eren) van harte welkom bij ons op de kinderopvang.

Ook voor u is het waarschijnlijk een geheel nieuwe beleving, vandaar dat we op deze website zoveel mogelijk aspecten die van toepassing zijn op ons kinderdagverblijf, onze buitenschoolse opvang en de opvoeding van uw kind(eren) aan het licht laten komen. U zult hier vinden wat wij u te bieden hebben en wat wij van u verwachten.
Daar waar wij het woord ouders gebruiken, bedoelen we uiteraard ook de verzorgers van het kind mee.

Kinderopvang Woudfennen is een kleinschalig kinderdagverblijf. Dit houdt in dat er korte lijnen binnen de organisatie zijn en het laagdrempelig is. Om de kwaliteit hoog te houden en omdat de branche altijd in beweging is, volgen de pedagogisch medewerksters regelmatig bijscholing, cursussen, worshops, enz.

Het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) nummer van ons kinderdagverblijf is 180252914 en van de buitenschoolse opvang is 293920618.

Onze inspectierapporten kunt u inzien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.