Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

De pedagogisch medewerksters begeleiden en stimuleren de kinderen op alle fronten, waarbij een evenwichtige ontwikkeling en opvoeding centraal staat. Ons uitgangspunt bij het omgaan met kinderen van 4 tot 13 jaar is het bieden van een veilige, vertrouwde omgeving, waarin de kinderen kunnen omgaan met andere kinderen en volwassenen en de ruimte krijgen zich zowel individueel als in groepsverband te ontplooien, met respect voor het kind.

Hierbij hoort ook het benaderen van een huiselijke omgeving en het creƫren van een positieve groepssfeer.

Bij ons krijgen de kinderen de ruimte om zich te ontspannen na een intensieve schooldag. Dit kan zich uiten op verschillende manieren, zoals voetballen, buiten spelen, knutselen, een spelletje doen, met de poppen spelen of op de bank een boekje lezen.

In het pedagogisch beleidsplan zijn in duidelijke en observeerbare termen de vier competenties uit de Wet kinderbescherming uitgewerkt: emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en de overdracht van normen en waarden.

Bovenstaande is de verkorte versie van wat het pedagogische beleidsplan inhoudt, mocht u interesse hebben dan kunt u het gehele plan te allen tijde inkijken, het is aanwezig op de buitenschoolse opvang.