Kennismaken en informatie

Kennismaken

Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt ontvangen kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via het contactformulier of via telefonisch contact. Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek kan een aanmelding plaatsvinden. Hierbij kan het zo zijn dat er voor enkele dagen een wachtlijst aanwezig is. In het kennismakingsgesprek bespreekt u alles met de pedagogisch medewerksters of de houdster wat met de verzorging en opvoeding van uw kindje te maken heeft. Ook worden de regels, gewoonten en gang van zaken van kinderopvang Woudfennen met u besproken.

Wennen

Uiteraard moet uw kindje wennen aan zijn/haar nieuw verblijf. Ook u zult tijd nodig hebben om te wennen aan de pedagogisch medewerksters en aan het idee dat een ander voor uw kind gaat zorgen. Daarvoor zijn er zgn. Kennismakingsbezoeken, verdeeld over twee dagen.
Dag 1: ouder(s) en kind komen ongeveer 2 uren in de groep, van 9.00 tot 11.00 uur. De ouder(s) gaat na 1 uur van de groep.
Dag 2: het kindje blijft een ochtend zonder ouders. De ouders moeten wel bereikbaar blijven.
Aan deze bezoekjes zijn geen kosten verbonden en zijn een richtlijn voor het wennen op de groep.

Informatie en overleg ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerksters elkaar voldoende informeren over de ontwikkelingen van het kind. Zoals de veranderingen van voeding of slaapgewoonten, het verloop op de opvang en eventuele gebeurtenissen thuis.

Doordat hier bij het halen en brengen niet altijd tijd voor is, hebben wij ervoor gekozen om te werken met een ouderportaal. Hierin zullen wij de ontwikkelingen en belevenissen van uw kind zo nauwkeurig mogelijk bijhouden. Ook zouden wij het leuk vinden als u als ouder zo af en toe wat in het ouderportaal zet. Zo weten wij precies wat er op een bepaald moment bij uw kind speelt en zullen wij daar perfect op in kunnen spelen.

Eens per 2 maanden verschijnt er een nieuwsbrief per mail. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling binnen onze kinderopvang en actuele wetenswaardigheden worden hierin vermeld.
Ook vinden er jaarlijks de oudergesprekken plaats. Voor deze 15 minuten gesprekken krijgen ouders een uitnodiging. De ontwikkeling van uw kind wordt besproken en er is ruimte voor het stellen van vragen en het vragen van informatie.