Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn kind op alle tijden halen en brengen op het kinderdagverblijf?

Voor het halen en brengen op het kinderdagverblijf hebben wij bepaalde tijden in het leven geroepen. Dit is om de rust op de groep zoveel mogelijk te bewaren. U kunt uw kind brengen tussen 7.00 uur en 9.00 uur en ophalen vanaf 16.00 uur Kinderen die maar één dagdeel op het dagverblijf zijn kunnen tussen 12.00  en 12.30 uur gehaald worden en tussen 12.30 en 13.00 uur  gebracht worden. Eventueel in overleg kunt u samen met de leidsters afwijkende breng- en ophaaltijden bespreken.

De kinderopvang wil altijd weten wie de kinderen ophaalt.
7.00 uur en 18.00 uur kunnen na praktische ervaringen veranderen.

Wat moet ik als ouder voor mijn kind meenemen naar het kinderdagverblijf?

Als uw kind gebracht wordt gaan we ervan uit dat uw kind thuis gegeten en gedronken heeft. Vanzelfsprekend  wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillende eetgewoontes, zoals bijvoorbeeld kinderen die vegetarisch zijn of een allergie hebben. Van de ouders verwachten wij dat ze voor het volgende zorg dragen:
-Luiers en flesvoeding. Dit geldt ook voor dieetvoeding. Voor doekjes, zalf en dergelijke wordt gezorgd. Ook zorgt kinderopvang Woudfennen voor brood, fruit, drinken enzovoort.
-Reservekleding voor zowel warme als koude dagen. Ook kinderen die zindelijk zijn, hebben reservekleding nodig als ze bijvoorbeeld met water gespeeld hebben.
-Afhankelijk van het jaargetijde: laarsjes of een zonnehoedje bijvoorbeeld.
-Knuffel, eventueel een pyjama, slaapzak, spenen. Alle ouders worden verzocht regelmatig na te gaan of de slaapzak van uw kind aan een wasbeurt toe is.
I.v.m. hygiëne zouden wij het op prijs stellen als uw kind slofjes mee zou nemen naar het kinderdagverblijf. Ook ouders of verzorgers die de kinderen brengen en halen en de groepsruimte betreden worden vriendelijk verzocht sloffen over de schoenen te dragen.
Bij de ingang van het kinderdagverblijf staan kasten met vakken voor de kinderen hun spullen. Als kinderen hun eigen speelgoed meenemen mogen ander kinderen daar ook mee spelen. Als kinderen hier moeite mee hebben, bewaren we het speeltje in hun eigen tas. Kinderopvang Woudfennen is niet verantwoordelijk voor schade aan of het zoekraken van meegebracht speelgoed.

Wat als mijn kind ziek is?

De kinderopvang is niet op zieke kinderen ingesteld. Wanneer een kind ziek is, heeft het meestal extra aandacht en rust nodig. Dit zijn twee dingen die in een groep niet te realiseren zijn. Soms zal het dan ook voorkomen dat u uw kind beter thuis kan houden. Wij begrijpen dat dit voor u een probleem kan zijn en adviseren U dan ook altijd een reserve oppas, een soort achterwacht, te regelen.
Sommige kinderziekten zijn erg vervelend voor een kind, maar hiermee bouwen ze echter wel hun immuniteit op. Kinderziekten waarmee ieder kind wel eens in aanraking zal komen, zoals waterpokken en roodvonk, zijn vaak moeilijk buiten de deur te houden omdat de besmetting ongemerkt heeft plaatsgevonden. Als kinderen ziek worden terwijl ze op de kinderopvang zijn, bellen we altijd de ouders om hen op de hoogte te stellen van de situatie. In overleg bepalen wij, afhankelijk van de ernst van de situatie en beschikbaarheid van personeel, om extra aandacht aan een kind te geven, of dat een kind eerder moet worden opgehaald. Het belang van het kind staat hierbij voor ons steeds voorop. Verhoging alleen is geen reden om een kind naar huist te sturen en ook zonder verhoging/koorts kan een kind zich allerbelabberdst voelen. Het gaat erom hoe ziek een kind zich voelt. Bij koorts gaat een kind altijd naar huis. Koortsverlagende medicijnen krijgen de kinderen op kinderopvang Woudfennen niet, alleen als daarvoor een medische indicatie is.
Overleg is nodig over verhoging en over ziekten als ontstoken ogen en diarree; afhankelijk van de oorzaak, de ernst en de duur van de aandoening en het functioneren van het kind kan het wel of niet komen. In geval van ernstige ziekte of ongeval wordt de huisarts door ons ingeschakeld of gaat de groepsleiding met uw kind, indien nodig, naar de polikliniek. Vanzelfsprekend wordt u zo snel mogelijk gewaarschuwd. Op het inschrijfformulier dienen de medische gegevens van de kinderen te worden ingevuld.
Kinderopvang Woudfennen heeft een medicijnprotocol. Dit houdt in dat pedagogisch medewerksters alleen een medicijn mogen geven als ouders een medicijnverklaring hebben ondertekend.

Wat als ik klachten heb?

Als u niet geheel tevreden bent over de geboden opvang of als u klachten heeft is er het klachtenreglement. De eventuele klachten zien wij graag opgelost met de betreffende leidster door middel van het klachten/verbeterformulier. Wanneer U er samen niet uit komt, kunt U bij de directie terecht. Voor deze interne klachten zal de klachtenprocedure van Kinderopvang Woudfennen toegepast worden. Is alles dan nog niet naar Uw tevredenheid opgelost dan kunt U terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het postadres is: Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070 310 53 10 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
http://www.degeschillencommissie.nl

Rekenen jullie inschrijfgeld?

Nee, bij kinderopvang Woudfennen rekenen we geen inschrijfgeld.

Wat is jullie LRK nummer? (Landelijk Register Kinderopvang)

In het landelijk register kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregisterd, die voldoen aan de kwaliteitseisen aan de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

Kinderdagverblijf Woudfennen: 180252914

Buitenschoolse opvang Woudfennen: 293920618

Kan mijn kind incidenteel een dag extra komen of een dag ruilen?

Incidentele extra opvang is mogelijk als de planning het toelaat.
Een extra dag moet u aanvragen bij de houdster. Deze uren worden apart in rekening gebracht.
Ruilen van dagen is tevens mogelijk als de planning het toelaat (feestdagen kunnen niet worden geruild). Ruilen kan alleen binnen dezelfde week. Bij ruildagen worden er geen extra kosten in rekening gebracht. De aanvraag van deze dagen verloopt op dezelfde manier als het aanvragen van een extra dag.

Waarom betaal ik voor nationale feestdagen?

Omdat op feestdagen – net als in alle andere branches – de salariskosten doorlopen, worden de uren op feestdagen in rekening gebracht. Deze uren komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. De facturatie is conform de geldende afspraken tussen de kinderopvangbranche en het ministerie. Als de kinderopvangbranche de uren niet in rekening zou brengen, wordt het uurtarief iets hoger (de salarissen moeten immers wel betaald worden) en dat is fiscaal voor ouders niet aantrekkelijk.