Plaatsing en tarieven

Plaatsing

Het is raadzaam uw kind zo tijdig op te geven voor het kinderdagverblijf, om er zeker van te zijn dat er een plaats vrij zal zijn op het moment dat u opvang nodig heeft. Voordat een kind geplaatst wordt, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen ouders en houdster.
In dit gesprek zullen een aantal zaken worden besproken, zoals de verzorging en opvoeding van uw kindje maar ook de gang van zaken, regels en gewoonten van onze kinderopvang. U zult een rondleiding door het kinderdagverblijf krijgen, zodat u een beeld krijgt waar uw kind zal gaan verblijven.

Bij plaatsing op het kinderdagverblijf gaan wij uit van minimaal vier uren per dag en acht uren per week.
De kinderopvang is geopend van ‘s ochtends 7.00 uur tot 18.00 uur ’s avonds, maar de ouders dienen zich wel te houden aan de afspraak over de tijden van het halen en brengen van het kind. Bij uitloop van de tijden dient U zo spoedig mogelijk contact op te nemen.

Bij kinderopvang Woudfennen geldt een opzegtermijn van een maand. Ouders van kinderen die vier worden hoeven hun plaats bij kinderopvang Woudfennen niet op te zeggen. Wij gaan ervan uit dat kinderen op de dag dat ze vier jaar worden, voor het laatst op het kinderdagverblijf zullen zijn. De uitzonderingen hierop zijn kinderen die na 1 mei jarig zijn. Zij kunnen nog tot september op de kinderopvang verblijven. Het is wel de bedoeling dat dit ruim van te voren, zeker 3 maanden voordat uw kindje vier wordt, aan te geven zodat wij de plaats vrij kunnen houden. Ouders die hun kinderen graag op onze buitenschoolse opvang willen laten doorstromen, dienen hun kind hiervoor aan te melden.

Tarieven

Bij kinderopvang Woudfennen kunnen ouders verschillende vormen van opvang kiezen. Zo is er de vaste opvang voor kinderen die elke week op de dezelfde dag(en) komen, flexibele opvang voor kinderen die op verschillende dagen komen en de 41 weken opvang voor kinderen die op vaste dagen komen maar niet in de schoolvakanties.

De vergoeding voor de kinderopvang per 1-1-2024 voor de vaste opvang is 9,65 euro per kind per uur.
De vergoeding voor de kinderopvang per 1-1-2024 voor de 41 weken opvang is 9,95 euro per kind per uur (exclusief de schoolvakanties van regio Noord).
De vergoeding voor de kinderopvang per 1-1-2024 voor de flexibele opvang is 10,30 euro per kind per uur.

De prijzen kunnen maximaal 2 maal per jaar aangepast worden op basis van de kostenontwikkeling. Als ouders kunt u bij de belastingdienst een tegemoetkoming aanvragen. Via de volgende link komt u op de site:
Klik hier voor de pagina op de website van de belastingdienst.

Betaling

Bij kinderopvang Woudfennen betaald u ACHTERAF de factuur. Betaling geschiedt bij voorkeur middels een door u afgegeven automatische machtiging. De factuur wordt rond de eerste van de maand aan u gemaild, waarna het bedrag rond de 5e van dezelfde maand wordt afgeschreven.

Het factuurbedrag dat Kinderopvang Woudfennen maandelijks in rekening brengt, is 1/12 deel van de jaarprijs. De jaarprijs wordt bepaald door het aantal uren opvang waarop u als ouder contractueel aanspraak kan maken in een jaar. Ondanks dat iedere maand een verschillend aantal openingsdagen heeft, is het maandbedrag toch hetzelfde.