Groep- en teamsamenstelling

Groep samenstelling

De groepssamenstelling van het kinderdagverblijf zal in eerste instantie bestaan uit één verticale groep, dit houdt in dat er in deze groep kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De groepsgrootte is 12 kinderen tot een maximum van 16.

De groepssamenstelling van de buitenschoolse opvang zal in eerste instantie bestaan uit één verticale groep, dit houdt in dat er in deze groep kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De groepsgrootte is 16 kinderen tot een maximum van 20.

Dit heeft als voordeel dat ze veel van elkaar leren, broertjes en zusjes bij elkaar op de groep zitten, dat ze in dezelfde groep kunnen blijven als ze ouder worden en dat ze zo weinig mogelijk wisseling van de leiding meemaken. Ook geeft deze groepssamenstelling een huiselijke sfeer voor de kinderen.
Kinderen hebben veel zekerheid en regelmaat nodig. Deze zekerheid bieden we door zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerksters op vaste dagen te werken. De regelmaat komt ook tot uitdrukking in onze dagindeling. Een aantal vaste punten komen iedere dag terug en geven de kinderen houvast.

Teamsamenstelling

Kinderopvang Woudfennen werkt uitsluitend met gediplomeerde krachten. Een mix van verschillende talenten. Wij zullen niet werken met vrijwilligers, wel draaien er eventueel stagiaires mee. Voor een goede begeleiding van het kind, werken de pedagogisch medewerksters zoveel mogelijk op hun vaste dagen. Hierdoor hebben de ouders ook een vast aanspreekpunt waar ze direct en te allen tijde terecht kunnen met vragen over de ontwikkeling van hun kind.
Binnen kinderopvang Woudfennen zijn de vaste pedagogisch medewerksters; Annet de Vries, Boukje Bouknegt, Maryanne van der Leij, Janine Visser, Sandra Luinenburg en Danielle Velkers. Tevens staat eigenaresse van de kinderopvang, Sandra Popma-Jonkman, zelf ook op de groep. Wij zijn een hecht team en daardoor is er nauwelijks verloop.
Er zijn altijd twee pedagogisch medewerksters aanwezig, of de achterwacht kan binnen een kwartier aanwezig zijn.