Kennismaken en samenwerken

Kennismaken

Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt ontvangen kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via het contactformulier of via telefonisch contact. Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek kan een aanmelding plaatsvinden. Hierbij kan het zo zijn dat er voor enkele dagen een wachtlijst aanwezig is. In het kennismakingsgesprek bespreekt u alles met de pedagogisch medewerksters of met de houdster wat met de verzorging en opvoeding van uw kindje te maken heeft. Ook worden de regels, gewoonten en gang van zaken van kinderopvang Woudfennen met u besproken.

Wennen

Uiteraard zal uw kind moeten wennen aan zijn/haar nieuwe opvang en aan de leidsters. Ook u zult misschien moeten wennen aan de leidsters en aan het idee dat een ander voor uw kind gaat zorgen. Daarvoor is er het zgn. kennismakingsbezoek van maximaal 2 uren. In overleg met de ouders wordt er gekeken hoe deze uren ingevuld worden.

Een ouder moet tijdens deze bezoeken wel bereikbaar blijven. Aan deze bezoekjes zijn geen kosten verbonden.

Samenwerking en overleg ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerksters elkaar voldoende informeren over de ontwikkelingen van het kind. Open, eerlijk en goed contact, daar staan we voor. Tenslotte delen we samen de zorg voor uw kind. Uw eerste aanspreekpunt binnen de opvang is de pedagogisch medewerker die verantwoordelijk is voor uw kind, de mentor. Bij de buitenschoolse opvang zien we de meeste ouders tijdens het ophalen. Uiteraard is er dan de gelegenheid om bijzonderheden uit te wisselen.

Op afspraak is een uitgebreider persoonlijk gesprek met de pedagogisch medewerkster of houdster mogelijk. Soms nodigen wij ouders uit voor een gesprek.

Jaarlijks vinden er oudergesprekken plaats. De gelegenheid om in alle rust met de pedagogisch medewerkster te praten, informatie uit te wisselen en vragen te stellen over uw kind.

Eens per 2 maanden verschijnt er een digitale nieuwsbrief. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling binnen onze kinderopvang en actuele wetenswaardigheden worden hierin vermeld.