Plaatsing en tarieven

Plaatsing

Het is raadzaam uw kind tijdig op te geven voor de buitenschoolse opvang, om er zeker van te zijn dat er een plaats vrij zal zijn op het moment dat u opvang nodig heeft. Voordat een kind geplaatst wordt, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de ouders en de houdster van de kinderopvang. In dit gesprek zullen een aantal zaken worden besproken, zoals de dagindeling, de regels, de (eet) gewoonten. Er is gelegenheid om vragen te stellen en eventueel zal het inschrijfformulier met u doorgenomen worden. De houdster ontvangt dan ook graag informatie over uw kind. U zult een rondleiding door de buitenschoolse opvang krijgen, zodat u een beeld krijgt waar uw kind zal gaan verblijven.

Bij plaatsing van gaan wij uit van minimaal 4 uren per week. De buitenschoolse opvang is op werkdagen geopend tussen 8.00 uur tot 18.00 uur. De ouders dienen zich wel te houden aan de afspraak over de tijden van het halen en brengen van het kind zoals afgesproken in de overeenkomst. Bij uitloop van de tijden dient U zo spoedig mogelijk contact op te nemen.

Bij de buitenschoolse opvang van kinderopvang Woudfennen geldt een opzegtermijn van één maand. Ouders waarvan de kinderen in groep 8 zitten en naar het voortgezet onderwijs gaan, hoeven hun plaats niet op te zeggen. Dit zal automatisch opgezegd worden door kinderopvang Woudfennen.

Tarieven

Bij de buitenschoolse opvang van kinderopvang Woudfennen is het ook mogelijk om naast de 52 weken opvang, ook een 41 weken-, of flexibele opvang af te nemen. De ouders/verzorgers die gebruik maken van flexibele opvang voor hun kinderen dienen bij voorkeur minimaal 4 weken van te voren de dagen die ze willen afnemen door te geven. Uiteraard kan dit in overleg ook anders afgesproken worden. Eenmaal doorgegeven dagen worden in rekening gebracht.

De vergoeding voor de buitenschoolse opvang per 1-1-2024 voor de vaste opvang is 8,30 euro per kind per uur.
De vergoeding voor de buitenschoolse opvang per 1-1-2024 voor de 41 weken opvang is 8,70 euro per kind per uur (exclusief de schoolvakanties van regio Noord).
De vergoeding voor de buitenschoolse opvang per 1-1-2024 voor de flexibele opvang is 9,05 euro per kind per uur.

De prijzen kunnen maximaal 2 maal per jaar aangepast worden op basis van de kostenontwikkeling. Als ouders kunt u bij de belastingdienst een tegemoetkoming aanvragen. Via de volgende link komt u op de site:
Klik hier voor de pagina op de website van de belastingdienst.

Betaling

Bij kinderopvang Woudfennen betaald u ACHTERAF de factuur. Betaling geschiedt bij voorkeur middels een door u afgegeven automatische machtiging. De factuur wordt rond de eerste van de maand aan u gemaild, waarna het bedrag rond de 5e van dezelfde maand wordt afgeschreven.

Het factuurbedrag dat Kinderopvang Woudfennen maandelijks in rekening brengt, is 1/12 deel van de jaarprijs. De jaarprijs wordt bepaald door het aantal uren opvang waarop u als ouder contractueel aanspraak kan maken in een jaar. Ondanks dat iedere maand een verschillend aantal openingsdagen heeft, is het maandbedrag toch hetzelfde.