Visie

Geen twee kinderen zijn hetzelfde. Voor de pedagogisch medewerkers is kijken en luisteren naar elk kind daarom het uitgangspunt van hun pedagogisch handelen. Zij ondersteunen en stimuleren uw kind, geven bevestiging en helpen hem over de drempel bij iets wat nog nieuw en spannend is.

Naast elkaar spelen wordt samen spelen als kinderen ouder worden. Grenzen en afspraken geven daarbij duidelijkheid. Luisteren naar elkaar, zorgvuldig omgaan met speelgoed en materiaal, weer vrienden worden als je ruzie hebt gehad of een oplossing bedenken als je allebei met hetzelfde wilt spelen. Kinderen leren daar in onze kinderopvang heel vanzelfsprekend mee om te gaan.

In onze visie is Kinderopvang Woudfennen een partner van ouders in het opvoeden en het verzorgen van hun kinderen. Wij bieden hun kinderen (t/m 12 jaar) een veilige, sfeervolle en professionele opvang aan waar het kind, kind mag blijven.

Spelenderwijs op ontdekking en tot ontwikkeling komen.