Niveau 2 gehaald!!

Yes!! Nivo 2 haw wy helle. Noch 1 nivo te gean fan it trajekt nei it sertifikaat 'Bernedeiferbliuw foar meartalige ├║ntwikkeling'

Comments are closed.